Welkom bij OrthoClinic ... meer dan alleen fysio- en manuele therapie

Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een 'verkeerde' beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeuten van het OrthoClinic adviseren, behandelen en begeleiden u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten.

 

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Naast behandeling in de OrthoClinic praktijk doen wij ook behandeling aan huis (indien noodzakelijk) en in het verzorgingshuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormen wij een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kunnen we samen met u een behandelplan opstellen.

 

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beinvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Voor deze oefeningen kunt u terecht bij OrthoClinic. Als onderdeel van de behandeling doet u thuis zelfstandig oefeningen. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kunnen we ook gebruik maken van massage en fysiotechniek, evenals preventief advies en voorlichting.