Cesar therapie

Mensen bewegen. Wij lopen, gaan zitten, staan op, bukken, tillen, springen, ieder op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt daarbij dezelfde spieren in dezelfde mate. Ons bewegen en het aanleren van nieuwe bewegingen gebeurt grotendeels onbewust. Op deze manier ontwikkelt iedereen haar/zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten.

 

Oefentherapie Cesar staat voor 'goed' bewegen; het optimaal gebruik van spieren, het juist belasten van gewrichten en het zoeken naar een balans tussen de belasting en de belastbaarheid van de patient.

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:

 • dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen
 • dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces.

De patient neemt zelf actief deel aan de therapie. Hij/zij leert voelen hoe het lichaam beweegt en wordt zich bewust van het hoe en waarom de bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks bewegen, de oefentherapeut Cesar oefent dit dan ook met patient.

 

 

 Door een nieuwe beweging met allerlei variaties te trainen wordt deze beweging steeds meer onbewust, om vervolgens op de goede manier uitgevoerd te worden. De dagelijkse bewegingen kunnen dan uiteindelijk correct toegepast worden.

 

Binnen de Oefentherapie Cesar wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat wil zeggen dat de mens als totaliteit gezien wordt. Niet alleen een rug of een heup wordt geoefend, maar het gehele lichaam. Ook betekent dit dat lichaam en geest elkaar beinvloeden. Ontspanning, een goede ademhaling en inzicht in de klachten zijn belangrijke aandachtspunten.

 

Veelvoorkomende indicaties voor de oefentherapie Cesar zijn:

 • Houding & bewegingsafwijkingen,
 • Rugklachten,
 • Nek/schouder klachten,
 • Hoofdpijnklachten,
 • Hyperventilatie,
 • Spanningsklachten,
 • Heupklachten,
 • Lage rugpijn,
 • Scoliosis,
 • Klachten t.g.v. werkhouding,
 • RSI / CANS,
 • Sport,
 • Klachten t.g.v. het maken van muziek