Dupuytren - ESWT, Percutane naaldfasciotomie

 

Veel mensen kennen wel iemand die de ziekte van Dupuytren heeft. Het is een pijnvrije aandoening, die de middelvinger, maar vooral de ringvinger en de pink in een gebogen stand laten staan. Het staat in de volksmond ook wel bekend als een koetsiershand. Er heeft zich een harde streng bindweefsel gevormd in de handpalm. Er worden bobbels en strengen in de handpalm gevoeld. Dezelfde bindweefselvorming kan ook in de voetzool en penis voorkomen. In dit geval wordt gesproken van de ziekte van Ledderhose en de ziekte van Peyronie.

De oorzaak is onbekend. Er is tot nu toe geen genezing voor deze aandoening. Een operatie moet vaak uitkomst bieden. De klachten komen na een operatie vaak weer terug.

Indien nog geen operatie gewenst is, hebben we een aantal goede alternatieven om de vingers weer rechter te krijgen.

OrthoClinic biedt gefocusseerde shockwave in lichte gevallen. Alleen de shockwave kan voldoende zijn om de vingers weer rechter te krijgen. Het aantal behandelingen hangt af van de voortgang.

In zwaardere gevallen kan percutane naaldfasciotomie gedaan worden. Hierbij wordt onder plaatselijke verdoving met behulp van een naald de bindweefselstreng doorgeprikt. Daarna worden de vingers recht gemaakt. Na een week kunt u Uw hand weer gebruiken.

Zoals hierboven aangegeven geeft ook deze methode geen garantie dat de klachten na een paar jaar niet terugkomen. Maar dat geeft geen enkele behandelmethode bij dit probleem.

Voordeel van deze methodes zijn de effectiviteit, verbetering van de beweeglijkheid, snel herstel en minder risico’s in vergelijking tot een operatie.

Er wordt bij medisch specialistische behandelingen een eigen bijdrage gerekend voor het gebruik van de apparatuur. Voor Echogeleide Percutane naaldfasciotomie rekenen wij de onderstaande eigen bijdrage. 

 

Medisch specialistische behandelingen Prijs
200 Dupuytren - ESWT, Percutane naaldfasciotomie €60,00

Deze eigen bijdrage is niet te declareren bij uw verzekeraar. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur.