Centraal Neurologische Aandoeningen

CNA staat voor centraal neurologische aandoeningen, denk hierbij aan Multiple Sclerose (MS), Parkinson, Dementie en beroerte (CVA). Als u of iemand in uw omgeving te maken krijgt met een centraal neurologische aandoening (CNA) dan heeft dat een enorme impact op het dagelijkse leven van patiënten en hun partners (kinderen, familie en vrienden).

 

Bij een centraal neurologische aandoening is er sprake van schade/veranderingen in de hersenen. Vanuit de hersenen wordt ons hele functioneren aangestuurd en bijgestuurd. Bij schade treden hierin storingen op, waardoor de informatieverwerking wordt verstoord. Hierdoor ontstaan er vaak meerdere problemen. Ondanks de verschillende oorzaken van deze aandoeningen hebben de gevolgen van deze aandoeningen veel overeenkomsten. Denk hierbij aan de invloed op verschillende functies zoals kracht, uithoudingsvermogen, tastzin, balans, spierspanning en mobiliteit. Daarnaast heeft het invloed op de cognitieve functies zoals aandacht, oriëntatie, geheugen, taal/spraak, plannen van activiteiten, uitvoeren van vaardigheden en manier van informatie verwerken.

 

De zichtbare maar ook niet zichtbare gevolgen zijn divers en bij iedere patiënt anders. De zichtbare gevolgen, zoals een verlamming en moeite met lopen vallen meteen op. Maar soms zijn de gevolgen van CNA ook minder zichtbaar, zoals met het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren), het gedrag (karakterverandering), de stemming en de taal (begrijpen en spreken). Hierdoor lopen ze vaak tegen problemen op als: het zorgen voor jezelf, het uitvoeren van taken in huis of het beoefenen van een hobby. Ook kan het invloed hebben of sociale  relaties. U kunt zich voorstellen dat iemand hierdoor sneller geïrriteerd of vermoeid raakt. Veel mensen met CNA hebben hierdoor last van pijn, vermoeidheid en depressies.

 

Fysiotherapie bij deze aandoeningen is anders dan bij reguliere fysiotherapie, er wordt meer nadruk gelegd op het omgaan van de klachten. Je gaat namelijk niet meer uit van wat mensen niet meer kunnen maar je gaat werken met wat ze nog wél kunnen. De revalidatie is erop gericht weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren.

 

Binnen het revalidatie traject wordt er veel samengewerkt met andere disciplines. Zo kan het voorkomen dat de fysiotherapeut en ergotherapeut samenwerken aan dezelfde hulpvraag. Er wordt een op de cliënt gericht zorgplan opgesteld.

 

Omdat de problemen vaak complex en uiteenlopend van aard zijn kijken we of we eventueel hulp nodig hebben van andere disciplines zoals: thuiszorg , logopedie, psychologie en maatschappelijk werk enz. Een multidisciplinaire aanpak is van belang om kwalitatief goede en passende zorg te kunnen bieden om uiteindelijk het beste resultaat te kunnen behalen. Afhankelijk van de hulpvraag kan de therapie aan huis of in de praktijk worden gegeven.  

 

Wilt u meer weten over CNA en de behandelmogelijkheden bij een specifieke aandoening neemt u dan gerust contact met ons op.