Klachten

Een klacht over uw therapeut

Natuurlijk doen u en uw therapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie.  

 

In gesprek met uw therapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw therapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

Waar kunt u terecht met uw klacht over fysiotherapie?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

http://www.defysiotherapeut.com/

 

Waar kunt u terecht met uw klacht over acupunctuur?

Voor klachten over uw acupunctuur behandeling kunt u terecht bij de Klachten commissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De KAB doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener. Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de KAB u helpen om de klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie van de desbetreffende beroepsorganisatie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachtenbehandeling door de KAB is voor u geheel kosteloos. Wel komen eventueel door u gemaakte reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen voor uw eigen rekening. Indien u een klacht indient, kunt u binnen twee weken bericht verwachten over de verdere procedure.

http://www.kab-klachten.nl/