Revalidatie

Na een operatie wordt u via uw specialist of revalidatiearts vaak doorverwezen naar de fysiotherapeut voor revalidatie. De revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden als u blijvend of langdurig lichamelijk letsel heeft of als u een functionele beperking heeft.

 

OrthoClinic is prima uitgerust voor revalidatie. We hebben een ruime oefenzaal met een aantal speciale revalidatieapparaten. Deze apparaten waarborgen een veilige training op alle niveau's.
Met post operatieve revalidatie hebben wij ruime ervaring. Samen met u streven wij ernaar dat u aan uw operatie geen blijvende beperkingen overhoudt.

 

Naast postoperatieve revalidatie moet u ook denken aan revalidatie na bijvoorbeeld een hersenbloeding. OrthoClinic neemt deel aan een netwerk om mensen die getroffen zijn door een hersenbloeding zo effectief mogelijk te laten revalideren. Als u het ziekenhuis of andere instelling verlaat, wordt het revalidatieschema op dezelfde manier als u gewend was in het ziekenhuis in uw thuissituatie voortgezet. Het blijkt dat patienten in de thuissituatie sneller herstellen.

 

Behalve huisbezoeken zijn er 3 maal per week speciale revalidatie-uren in ons centrum. Met revalidatie beogen we een zo groot mogelijke zelfstandigheid van u als patient, waardoor u minder afhankelijk bent van zorg (mantelzorg, thuiszorg en professionele zorg). Met deze zelfstandigheid bedoelen we tevens (maatschappelijke) reintegratie in werk, onderwijs, sport, hobby's etc.

 

Het doel van uw revalidatie bij OrthoClinic is dat u weer optimaal kunt functioneren, wonen, werken en sporten.