Manuele therapie

Manuele therapie is een specifieke behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Vooral blokkerende gewrichten zijn uitstekend te behandelen met manuele therapie (in de volksmond ook wel kraken genoemd). Het begrip 'kraken' is ontstaan uit het feit dat je bij de behandeling duidelijk een of meerdere knapjes hoort.

 

Het effect van de manueel therapeutische behandeling treedt vaak terstond of binnen enkele dagen op in de vorm van een sterk verbeterd functioneren van het gewricht c.q. wervelkolom en een aanzienlijke pijnvermindering. Het aantal behandelingen wat meestal nodig is voor een goed resultaat varieert van 2-6 behandelingen. Zijn de klachten na 6 behandelingen onvoldoende verbeterd dan kan het nodig zijn de therapie nog voort te zetten met fysiotherapie (massage en oefentherapie) of fitnesstraining.

 

 

Welke klachten reageren doorgaans heel goed op Manuele Therapie:

  • Hoofdpijn bij een blokkerende vastzittende nek
  • Nekklachten op zich (blokkades)
  • Duizeligheid t.g.v. blokkerende nekwervels
  • Nek/schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • Lage rugklachten met uitstraling naar het been
  • Hoge -of middenrug klachten met uitstralende pijn naar de borst of de ribben
  • Kaakgewrichtsklachten
  • Blokkeringen van alle andere gewrichten
  • Behandeling van het KISS syndroom: huilbaby's