Arbeidsreïntegratie

OrthoClinic verzorgt arbeidsreintegratie d.w.z. 'het bevorderen van een zo spoedig mogelijke terugkeer binnen de werkomgeving'. Concreet gaat dit als volgt: u heeft bijvoorbeeld rugklachten en moet hiervoor verzuimen op uw werk. Indien dit langer gaat duren wordt u via de leiding van uw bedrijf doorverwezen naar een intermediair die een traject voor u uitzet om een spoedige werkhervatting te bevorderen.

 

In ons centrum doorloopt u dan dit traject. Door onder andere de spieren van de romp te trainen wordt vaak een betere belastbaarheid verkregen en de kans op herhaling van de klachten neemt af. Voor, tijdens en na het oefentraject vinden evaluaties plaats.