Barbotage

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een arts en een echografist/fysiotherapeut in onze gezamenlijke injectiespreekuren. Een barbotage kan worden uitgevoerd wanneer er zich een zeer grote verkalking in een pees bevindt, die een pees laat ontsteken. Het kan gebeuren dat de verkalking dermate groot en hard is, dat deze niet met shockwave (vergruizing) bestreden kan worden. U komt dan in aanmerking voor barbotage. Met deze behandeling wordt een verkalking in een schouderpees onder echogeleiding doorgeprikt en wordt er zo veel mogelijk kalk verwijdert. Bij 75 à 80% van de patiënten zorgt deze behandeling ervoor dat de klachten verdwijnen. Een operatie wordt hiermee voorkomen.

 

Voor de behandeling

Gebruikt u bloedverdunners, dan moet u hier minimaal twee dagen voor de barbotage mee stoppen. Als stoppen niet mogelijk is, of u loopt bij de trombosedienst, wilt u dit dan met uw huisarts of specialist overleggen? Bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen (corticosteroïden, lidocaïne) geeft u dit dan aan. Zorg dat u iemand heeft die u naar huis rijdt. U kunt gewoon eten, drinken en uw medicijnen innemen, uitgezonderd bloedverdunners dus (zie boven).

 

 

De behandeling

Nadat de diagnose is gesteld door een fysiotherapeutisch onderzoek in combinatie met echografie en/of röntgenonderzoek, volgt een behandeling op onze injectiespreekuren. Tijdens de behandeling ligt u met een ontblote schouder op uw rug op een onderzoekstafel. Met behulp van echografie wordt gekeken waar de kalk zich precies bevindt. Vervolgens wordt de huid op deze plek ontsmet en verdoofd. Dit gebeurt door het inspuiten van een vloeibare pijnstiller. Deze werkt binnen een paar minuten, zodat de behandeling bijna meteen kan beginnen.

Met behulp van echografie wordt hierna de kalk met een naald meerdere malen aangeprikt. Op deze manier brokkelt de kalk in kleine stukjes en kan deze sneller door het lichaam afgevoerd worden. Ook wordt de doorbloeding gestimuleerd, wat het herstel van de pees bevordert. Door dezelfde naald wordt een zoutoplossing ingespoten en zo wordt het gebied gespoeld. Soms lukt het dan om de kalk op te lossen en op te zuigen. Tot slot wordt door de naald een ontstekingsremmend middel in combinatie met een pijnstiller ingespoten in het gebied rond de aangedane pees. Na afloop wordt een pleister op de schouder geplakt.  Het wordt geadviseerd om iemand mee te nemen die u naar huis kan rijden.

 

Na de behandeling

De eerste twee dagen na de behandeling moet u niet zwaar gaan tillen of sporten. Tot een week na de behandeling kan de schouder pijnlijk zijn. Dit is normaal. U kunt dan pijnstillers nemen, zoals paracetamol.

Bij medisch specialistische behandelingen wordt een eigen bijdrage gerekend voor het gebruik van de apparatuur. Voor Echogeleide Barbotage rekenen wij de onderstaande eigen bijdrage. 

Product Prijs
118 Echogeleide Barbotage € 70,00

Deze eigen bijdrage is niet te declareren bij uw verzekeraar. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur.